Nienke Endenburg werkt met de Sociocratische Kringorganisatie Methode die door haar vader ontwikkelt is. De Sociocratische Kringorganisatie Methode is een manier om ons leven en samenleven vorm te geven. Het is een "lege" methode. Dat wil zeggen dat de methode in elk soort organisatie toegepast kan worden. Bij de vormgeving van de organisatie wordt gebruik gemaakt van een aantal vormgevingsprincipes die 'regels' genoemd worden.

De Sociocratische Kringorganisatie Methode gaat, zoals reeds aangegeven, uit van het beginsel dat mensen ongelijke, unieke personen zijn, die echter bij de besluitvorming gelijkwaardig zijn. Op elke werkvloer is het gebruikelijk dat een leidinggevende een medewerker aanspreekt op de kwaliteit van diens werk.
Nienke Endenburg werkt met deze methode mn in dierenartsenpraktijken of groepen van dierenartsen door heel Nederland.
Meer informatie: www.sociocratie.nl