WERKWIJZE

Intake

In de eerste gesprekken is het doel een zo duidelijk en compleet mogelijk beeld te vormen van de klachten en problemen. Hierbij maak ik regelmatig gebruik van vragenlijsten en/of psychologische testen. In overleg met u zoek ik naar een passende werkwijze. Ik kan u adviseren, behandelen of eventueel doorverwijzen. Een beperkt aantal gesprekken kan soms reeds genoeg duidelijkheid geven om een vastgelopen situatie/patroon te doorbreken. Het kan ook zijn, dat wij in overleg met u besluiten, dat het beter is u door te verwijzen.

Behandelplan

Naar aanleiding van de intake maak ik samen met u een behandelplan. In het behandelplan staat onder meer omschreven wat uw hulpvraag is, welke behandeling aan u wordt voorgesteld en hoe lang dit ongeveer duurt. Dit behandelplan wordt met u besproken en in overleg met u vastgesteld.
Behandeling
De behandeling kan gericht zijn op directe vermindering van de klachten. Kenmerkend mijn behandeling  de probleemgerichte aanpak en de generalistische benadering. Deze behandeling is kortdurend. De behandeling kan ook gericht zijn op mogelijk dieperliggende oorzaken en steeds terugkerende patronen. Deze psychotherapeutische behandeling kan kortdurend zijn, maar ook langer duren.

Evaluatie

Regelmatig zal er met u worden geëvalueerd hoe de voortgang van de behandeling verloopt en wat uw ervaringen zijn.
Ik werk individueel, of met partners of met gezinnen.

Duur van een gesprek / therapiecontact

Een individueel gesprek duurt 60 minuten. Een gesprek met beide partners, met het gezin of in groepsverband duurt meestal langer.

Aantal contacten

Het aantal therapiecontacten hangt af van de aard en de omvang van de problemen en is ook afhankelijk van uw hulpvraag.