Voorwaarden voor het gebruik van deze website

ALGEMENE VOORWAARDEN PSYCHOLOGENPRAKTIJK ENDENBURG

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoeks- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de GZ-psycholoog werkend bij Psychologenpraktijk Endenburg en de cliënt.

Een opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de aanmelding of behandelovereenkomst. De behandelovereenkomst geeft de inhoud van de overeenkomst weer.
 
Een opdracht kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een consult.
 
Psychologenpraktijk Endenburg beoordeelt bij aanmelding of er sprake is van zorg die in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar binnen de Generalistische Basis GGZ. Wanneer dit niet het geval is zal dit expliciet gecommuniceerd worden aan de cliënt.
 
De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.
 
Wanneer er sprake is van zorg binnen de Generalistische Basis GGZ zal Psychologenpraktijk Endenburg de nota(