12a.jpg
11a.jpg
10a.jpg

Welkom op de website van Nienke Endenburg (GZ-psycholoog en EMDR-therapeut)

Wat is een GZ-psycholoog?

Een GZ-psycholoog (gezondheidszorgpsycholoog) is een beschermde titel, door de overheid ingesteld. Iemand mag alleen deze titel voeren, als hij geregistreerd is via de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).
(Zie ook: www.bigregister.nl)

De GZ-psycholoog is het basisberoep voor psychologen en pedagogen in de gezondheidszorg. De GZ-psycholoog is sinds 1998 erkend als wettelijk beroep. Alleen psychologen en pedagogen die door de overheid geregistreerd zijn, mogen zich gezondheidszorgpsycholoog noemen.

Tot het takenpakket van de gz-psycholoog behoren: diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van uiteenlopende psychische aandoeningen, variërend van enkelvoudig tot matig complex. Bij het in kaart brengen hiervan maakt hij/zij gebruik van interviews, observatie, vragenlijsten en testen. De behandelingen die hij/zij uitvoert, zijn doorgaans relatief kortdurend en klachtgericht, maar kunnen ook 25 zittingen beslaan. Een deel van de behandelingen is in protocollen en richtlijnen beschreven. De gz-psycholoog is bij uitstek deskundig in het op maat toepassen van deze behandelingen.

EMDR-therapeut

EMDR is een intensieve procedure om akelige ervaringen te verwerken. Met EMDR is het niet nodig om jarenlang te praten over het verleden. De grootste kracht van EMDR is dat het de hersenen laat herstellen, in een tempo waarin het lichaam fysieke klachten geneest. Zie ook: Wat is EMDR?